top of page
omos.jpg
Hos Hyldgaard & Larsen stræber vi ikke efter at være de største,
men derimod de bedste.

En lille gruppe af landets mest udsatte borgere har brug for mere fleksibilitet, end det etablerede system normalt kan levere. Derfor er der behov for tilbud, der kan levere denne fleksibilitet, så disse borgere kan trives og udvikle sig, og skabe en tryg og meningsfuld hverdag. Hvis vi ikke leverer disse løsninger, svigter vi de borgere, der har det sværest i livet.

 

Af denne grund tilbyder Hyldgaard & Larsen fleksible og sociale løsninger, der tager udgangspunkt i den enkelte borger, som vi møder. Vores arbejde er altid fokuseret på borgernes behov og ønsker, og vi er fast besluttede på at levere sociale løsninger, der gør en reel forskel i borgernes liv.

Vi rådgiver kommunerne om den bedste løsning for borgeren, under hensyn til både borgerens og kommunens situation. Hos Hyldgaard & Larsen ser vi altid mennesket først, inden vi tænker på system og metode. Vi agerer med faglighed i højt tempo og tilbyder fleksible løsninger til den enkelte borger. Vi fokuserer på menneskers ressourcer, trivsel og udvikling.

 

Som transparent samarbejdspartner lægger vi vægt på at inddrage borgerens drømme og ønsker samt de behov, der skal imødekommes for, at vedkommende kan trives, udvikle sig og tage det næste skridt i livet.

 

Hos Hyldgaard & Larsen er vores arbejde altid baseret på at tage udgangspunkt i borgeren og sikre, at vores sociale løsninger gør en positiv forskel i deres liv.

Indsatsen har vedholdende fokus på at bringe ressourcer og potentiale i spil, så en ny fortælling kan begynde. Vi arbejder målrettet på, at borgerne skal trives og udvikle sig i videst mulige omfang - i retning af et mindre indgribende tilbud!

_K4A3910red kvadratisk.jpg

THOMAS LARSEN

Partner og direktør i Hyldgaard & Larsen.
 

Tlf. 92 90 63 12

E-mail: tl@h-l.dk

I dagligdagen har Thomas primært fokus på:
 

 • Visitation 

 • Dialog og samarbejde med kunderne

 • Tryghedsskabende indsats for nye borgere

 • Akutte situationer

 • At sikre de rette fysiske rammer til vores tilbud

Thomas har mere end 20 års erfaring indenfor det specialiserede voksenområde, hvor han altid har arbejdet tæt på borgere såvel som kommuner. 

​Thomas er optaget af at forstå mennesket bag problemskabende adfærd og stræber efter at skabe en ny – positiv - fortælling om borgerne. Dette engagement stemmer overens med vores målsætning om at tilbyde kommunerne samarbejdspartnere, der ser potentialer frem for problemer, og som bidrager til en positiv udvikling i borgernes liv.

​Kunderne siger:

"Thomas har et etisk perspektiv som naturligt fundament i mødet med borgeren. Han ved, hvad han kan og er samtidig ydmyg og jordnær".

_K4A4102red kvadratisk.jpg

EVA HYLDGAARD

Partner og administrerende direktør i Hyldgaard & Larsen.
 

Tlf. 92 90 63 11

E-mail: eva@h-l.dk

I dagligdagen har Eva primært fokus på:

 • Overordnet ledelse, styring og administration 

 • At sikre transparens i samarbejdet med kunderne

 • Facilitering af det strategiske fællesskab, hvori ledergruppen i Hyldgaard & Larsen fastsætter konkrete mål for, hvordan virksomhedens ambitioner nås.
   

Eva har altid beskæftiget sig indenfor social – og sundhedsområdet. Hun har mere end 10 års erfaring med topledelse i danske virksomheder på det specialiserede voksenområde samt international virksomhed på ældreområdet.

Eva er optaget af visioner, strategi og udvikling. Hun bryder gerne konventionelle tankemønstre - og gør ting på nye måder. 

Kunderne siger bl.a. om Eva, at: 
Hun kan få det umulige til at lykkes".

Sina.png

SINA NORMANN KIRKEBY

Botilbudschef i Hyldgaard & Larsen.
 

Tlf. 92 90 63 15

E-mail: sk@h-l.dk

I dagligdagen har Sina primært fokus på:

 • Ledelse på tværs af vores botilbud for at sikre en sammenhængende og høj kvalitet.

 • At sikre, at der altid er fokus på kerneopgaven, så vi leverer den bedste service til vores beboere. 

 • Udvikling af botilbud for at møde fremtidens behov og forbedre vores tilbud løbende.

 • En overbevisning om vores medarbejdere ofte ER vores tilbud og stærkeste kort
   

Sina er en erfaren leder med over 10 års erfaring indenfor både kommunal og privat ledelse. Hun er kendt for sin evne til at holde hovedet koldt, fagligheden høj, og hjertet varmt. Med stor indsigt i kommunale arbejdsprocesser er Sina suveræn til at tilpasse vores tilbud til det, kunderne efterspørger.

Sina har en medinddragende og procesorienteret ledelsesstil. Hun vægter etik og værdier højt, både som fundament i løsningen af kerneopgaven og i sin rolle som chef. Hendes ledelsesfilosofi er, at en stærk værdibaseret tilgang skaber det bedste miljø for både medarbejdere og beboere.

bottom of page