top of page
2022_11_24_HH_032.jpg
Vi skal ikke være de største. Vi vil meget hellere være de bedste. 

En lille gruppe af landets mest udsatte borgere har brug for mere fleksibilitet, end der sædvanligvis er mulighed for i det etablerede system. Der er behov for tilbud, som kan levere den fleksibilitet, så disse borgere får mulighed for at trives og udvikle sig. Samt skabe en tryg og meningsfuld hverdag. I modsat fald svigter vi de borgere, som har det sværest i livet.

Derfor tilbyder Hyldgaard & Larsen fleksible, sociale løsninger, som tager udgangspunkt i den borger, som vi møder.

 

Vores arbejde er altid fokuseret på borgernes behov og ønsker, og vi er fast besluttede på at levere sociale løsninger, der gør en reel forskel i borgernes liv.
 

Vi rådgiver kommunerne om den løsning, vi vurderer bedst for borgeren - under hensyntagen til såvel borgerens som kommunens situation.

 • Vi ser mennesket - før vi tænker system og metode.

 • Vi handler med faglighed i højt tempo.

 • Vi er fleksible i vores løsninger til den enkelte borger.

 • Vi fokuserer på menneskers ressourcer, trivsel og udvikling.

 • Vi er en transparent samarbejdspartner.

Vores arbejde tager udgangspunkt i borgeren - drømme og ønsker samt de behov, der skal imødekommes for, at vedkommende kan trives, udvikle sig og komme et nyt sted hen i sit liv. 

Indsatsen har vedholdende fokus på at bringe ressourcer og potentiale i spil, så en ny fortælling kan begynde. Vi arbejder målrettet på, at borgerne skal trives og udvikle sig i videst mulige omfang - i retning af et mindre indgribende tilbud!

_K4A3910red kvadratisk.jpg

THOMAS LARSEN

Partner og direktør i Hyldgaard & Larsen.
 

Tlf. 92 90 63 12

E-mail: tl@h-l.dk

I dagligdagen har Thomas primært fokus på:
 

 • Visitation 

 • Dialog og samarbejde med kunderne

 • Tryghedsskabende indsats for nye borgere

 • Akutte situationer

 • At sikre de rette fysiske rammer til vores tilbud

Thomas har mere end 20 års erfaring indenfor det specialiserede voksenområde, hvor han altid har arbejdet tæt på borgere såvel som kommuner. 

​Thomas er optaget af at forstå mennesket bag problemskabende adfærd og stræber efter at skabe en ny – positiv - fortælling om borgerne. 
 

​Kunderne siger:

"Thomas har et etisk perspektiv som naturligt fundament i mødet med borgeren. Han ved, hvad han kan og er samtidig ydmyg og jordnær".

_K4A4102red kvadratisk.jpg

EVA HYLDGAARD

Partner og administrerende direktør i Hyldgaard & Larsen.
 

Tlf. 92 90 63 11

E-mail: eva@h-l.dk

I dagligdagen har Eva primært fokus på:

 • Overordnet ledelse, styring og administration 

 • At sikre transparens i samarbejdet med kunderne

 • Facilitering af det strategiske fællesskab, hvori ledergruppen i Hyldgaard & Larsen fastsætter konkrete mål for, hvordan virksomhedens ambitioner nås.
   

Eva har altid beskæftiget sig indenfor social – og sundhedsområdet. Hun har mere end 10 års erfaring med topledelse i danske virksomheder på det specialiserede voksenområde samt international virksomhed på ældreområdet.

Eva er optaget af visioner, strategi og udvikling. Hun bryder gerne konventionelle tankemønstre - og gør ting på nye måder. 

Kunderne siger bl.a. om Eva, at: 
Hun kan få det umulige til at lykkes".

bottom of page