top of page
2022_11_24_HH_034 (1).jpg

Fælles for de opgaver vi løser er, at der er tale om borgere, hvis adfærd kalder på høj grad af fleksibilitet og rummelighed i indsatsen som afgørende forudsætninger for succes.

Hyldgaard & Larsen Støtte beskræftiger sig med timebaserede ydelser indenfor det sociale område.

Vores ydelser er:

  • Støtte i Egen Bolig jf. SEL §85 til borgere, som bor i eget hjem – ofte med en omfangsrig indsats fx 5 timer pr. dag eller højere.
     

  • Ekstra Pædagogisk Støtte som midlertidigt ekstra foranstaltning til borgere, som bor på botilbud, plejehjem eller lign.

"Når vores fælles borger med psykiske lidelser fortæller mig, at han/hun har det godt og trives med støtten. Så fortæller det mig, at jeres tilgang er den rigtige tilgang, og I er kompetente til at levere et godt stykke arbejde".

Kundeudtalelse
- Tilfredshedsanalyse 2021

bottom of page