top of page
_støtte.jpg

Fælles for de opgaver vi løser er, at der er tale om borgere, hvis adfærd kalder på høj grad af fleksibilitet og rummelighed i indsatsen som afgørende forudsætninger for succes.

Hyldgaard & Larsen Støtte beskæftiger sig med timebaserede ydelser inden for det sociale område. Hvis vi oplever, at en borger i et af vores botilbud er i god udvikling, går vi i dialog med borgeren og kommunen og tilbyder kendt personale til støtte i borgerens eget hjem i henhold til servicelovens § 85. Hvis en borger ønsker at afprøve at bo for sig selv, men stadig har behov for støtte, kan vi indgå fleksible løsninger for at afprøve dette.

Vores ydelser inkluderer støtte i egen bolig i henhold til servicelovens § 85 til borgere, der bor i eget hjem med en omfattende indsats på fem timer om dagen eller mere. Vi tilbyder også ekstra pædagogisk støtte som midlertidig ekstra foranstaltning til borgere, der bor på botilbud, plejehjem eller lignende.

"Aktuelt har vi tre borgere, som er i tilbud hos jer. Alle tre borgere har særlige udfordringer og trives ikke i et ordinært kommunalt tilbud. Vi oplever jer som rummelige, robuste og fagligt dygtige".

Kundeudtalelse
- Tilfredshedsanalyse 2022

Støtte i eget hjem


Servicelovens § 85 handler om at tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til voksne borgere (over 18 år) med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 
 

I Hyldgaard & Larsen tilbyder vi netop denne form for støtte, og vi lægger stor vægt på at lytte til den enkeltes behov og forudsætninger. Et eksempel er vores støtte i eget hjem, hvor vi hjælper borgeren i deres eget hjem, hvor de er lejer i egen bolig. Her tilbyder vi forskellige former for socialpædagogiske støtte.

Vores mål er at hjælpe borgeren med at styrke deres evner og kompensere for udfordringer, så de kan skabe en tilværelse på egne præmisser. Vores medarbejdere står klar med hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg i borgerens eget hjem, og vi respekterer altid borgerens ønsker og behov.

Dette sker i et samarbejde mellem borgeren, den visiterende kommune og os. Vi sætter altid borgere først, og sammen arbejder vi for at skabe de bedste muligheder og livskvalitet.

bottom of page