H&L STØTTE beskæftiger sig med timebaserede ydelser indenfor det SOCIALE OMRÅDE

Fælles for de opgaver vi løser er, at der er tale om borgere, hvis adfærd kalder på høj grad af fleksibilitet og rummelighed i indsatsen som afgørende forudsætninger for succes.

Vores ydelser er:

  • Støtte i Egen Bolig jf. SEL §85 til borgere, som bor i eget hjem – ofte med en omfangsrig indsats fx 5 timer pr. dag eller højere.
     

  • Ekstra Pædagogisk Støtte som midlertidigt ekstra foranstaltning til borgere, som bor på botilbud, plejehjem eller lign.

H&L GRØNT udebillede.jpeg