FLEKSIBLE SOCIALE LØSNINGER

Vi tilbyder

med fokus på menneskers ressourcer, trivsel og udvikling
Hyldgaard & Larsen skaber trivsel og udvikling for selv de mest udfordrede borgere i Danmark!

Dét gør vi bl.a. i vores tre botilbud jf. SEL §§ 107 og 108, hvor borgere med behov for døgndækning kan få vores hjælp.

 

Vi gør det også i form af støtte jf. SEL §85 til borgere i eget hjem samt ekstra pædagogisk støtte på timebasis til borgere, som bor på botilbud eller plejehjem.  

De borgere, vi hjælper, har behov for en vedholdende pædagogisk indsats, som kan imødekomme komplekse psykiske-, adfærdsmæssige- og/eller sociale vanskeligheder. 

Det er borgere, der har en adfærd og/eller behov, som kalder på en særlig fleksibel løsning!

VORES
TRE BOTILBUD

 
HVEM
ER VI?
LEDIGE
JOBS
Har I brug for et akut tilbud, ring til os på tlf. 92 90 63 10