top of page
_75A3234-2red.jpg
Hyldgaard & Larsen skaber trivsel og udvikling for selv de mest udfordrede borgere i Danmark!

Dét gør vi bl.a. i vores tre botilbud jf. SEL §§ 107 og 108, hvor borgere med behov for døgndækning kan få vores hjælp.

 

Vi gør det også i form af støtte jf. SEL §85 til borgere i eget hjem samt ekstra pædagogisk støtte på timebasis til borgere, som bor på botilbud eller plejehjem.  

De borgere, vi hjælper, har behov for en vedholdende pædagogisk indsats, som kan imødekomme komplekse psykiske-, adfærdsmæssige- og/eller sociale vanskeligheder. 

Det er borgere, der har en adfærd og/eller behov, som kalder på en særlig fleksibel løsning!

Kig indenfor og hør hvad vi har på hjertet

Har I brug for et akut tilbud, ring til os på tlf. 92 90 63 10 

"Jeg oplever jer som meget imødekommende og gode til at rumme pårørende. I formår at etablere en tryg kontakt ved jeres tilbud om at besøge borgerne, hvor de nu engang er - både konkret og i overført betydning".

Kundeudtalelse
- Tilfredshedsanalyse 2021

"Vi har samarbejdet med Hyldgaard og Larsen i flere borgersager. Vores erfaring er, at Hyldgaard og Larsen hurtigt og kompetent kan lave en afdækning af borgerens udfordringer og vurdering af hvilke tiltag vil være relevante ift. at hjælpe borgeren videre med deres håb og drømme. Der er en høj faglighed i forhold til at samarbejde med borgerne om det videre forløb og vores erfaringer er, at der hurtigt sker en udvikling i positiv retning for den enkelte borger".

Kundeudtalelse
- Tilfredshedsanalyse 2021

bottom of page