top of page
Q&A.jpg
Hvem hjælper vi?

Hyldgaard & Larsen er sat i verden for at støtte og skabe udvikling for samfundets mest sårbare borgere. Det er borgere, der lever med udviklingsforstyrrelser, psykiske lidelser, sociale vanskeligheder eller andre komplekse forhold, som gør tilværelsen særligt udfordrende.

 

For nogle er der behov for en eller flere indlæggelser til behandling i psykiatrisk hospitalsregi. Det vigtigste er at få kompetent hjælp, gerne så tidligt som muligt, da der ellers er risiko for, at situationen yderligere vanskeliggøres med muligt misbrug, kriminalitet, fængselsophold eller lignende som konsekvens. De borgere, som kommuner fra hele landet henviser til os, har alle forskellige historier og forløb.

 

Fælles for dem alle er, at de har brug for den rette hjælp til at komme godt videre i tilværelsen.

”Vores kommune har samarbejdet med Hyldgaard og Larsen i flere borgersager. Vores erfaring er, at Hyldgaard og Larsen hurtigt og kompetent kan lave en afdækning af borgerens udfordringer og vurdering af hvilke tiltag vil være relevante ift. at hjælpe borgeren videre med deres håb og drømme. Der er en høj faglighed i forhold til at samarbejde med borgerne om det videre forløb og vores erfaringer er, at der hurtigt sker en udvikling i positiv retning for den enkelte borger.”


Kundeudtalelse fra chef i socialpsykiatri og visitation
- Tilfredshedsanalyse 2022

 

Hvad er forskellen på støtte i eget hjem og en botilbudsplads?

I Hyldgaard & Larsen arbejder vi blandt andet ud fra to vigtige paragraffer i Serviceloven – servicelovens § 85 og servicelovens §§ 107-108 – som begge omhandler støtte til borgere med særlige behov.

 

Det væsentligste forhold er, at servicelovens § 85 omhandler støtte i eget hjem, og servicelovens §§ 107-108 omhandler vores botilbud.

Støtte i eget hjem

Servicelovens § 85 handler om at tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til voksne borgere (over 18 år) med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 

I Hyldgaard & Larsen tilbyder vi netop denne form for støtte, og vi lægger stor vægt på at lytte til den enkeltes behov og forudsætninger. Et eksempel er vores støtte i eget hjem, hvor vi hjælper borgeren i deres eget hjem, hvor de er lejere i egen bolig. Her tilbyder vi forskellige former for socialpædagogisk støtte.

 

Vores mål er at hjælpe borgeren med at styrke deres evner og kompensere for udfordringer, så de kan skabe en tilværelse på egne præmisser. Vores medarbejdere står klar med hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg i borgerens eget hjem, og vi respekterer altid borgerens ønsker og behov.

 

Dette sker i et samarbejde mellem borgeren, den visiterende kommune og os. Vi sætter altid borgeren først, og sammen arbejder vi for at skabe de bedste muligheder og livskvalitet.


Botilbudsplads

 

Servicelovens § 107 omhandler tilbud om et midlertidigt ophold i en boform til voksne borgere med betydeligt nedsat funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til daglige funktioner, pleje eller særlig behandlingsmæssig støtte. Når man bor på et af vores botilbud, betyder det, at man er omfattet af enten servicelovens § 107 eller § 108.

Vores botilbud er specielt tilrettelagt for voksne borgere med særlige behov såsom udviklingsforstyrrelser, psykiske lidelser, sociale vanskeligheder eller andre komplekse forhold, som gør tilværelsen særligt udfordrende.

 

Her hos Hyldgaard & Larsen tilbyder vi botilbudspladser, der er døgndækkede og tilrettelagt specielt for målgruppen. Vores faguddannede personale sikrer tryghed, stabilitet og struktur i hverdagen, og vi har fokus på at tilbyde individuel støtte, så borgeren trives bedst muligt.

 

På botilbuddet er der tæt kontakt med vores medarbejdere, og vores fokus er altid at sætte borgeren og dennes behov først.

 

Uanset om det er støtte i eget hjem eller en botilbudsplads, sørger vi for at tilbyde individuelt tilpasset støtte, så den enkelte kan opretholde en værdig tilværelse og leve så selvstændigt som muligt.

Hvordan er standarden i vores boliger?

Hyldgaard & Larsen lægger vi stor vægt på at skabe trygge og stabile rammer for hver enkelt borger inden for vores målgruppe.

 

Denne gruppe af borgere kan have særlige behov, såsom behov for rolige og naturskønne omgivelser eller muligheder for træningsområder, og vi gør vores bedste for at imødekomme disse ønsker.

 

Vores krav til lejemålet ved indflytning:

 

  • At boligen er i god og beboelig stand

  • At boligen er ryddelig og rengjort

  • At boligen ikke indeholder synlige eller usynlige mangler

  • At boligen er almindeligt normalistandsat (f.eks. nymalet ved tegn på slitage mv.)
     

Hvis vi eller borgeren opdager mangler, skal det påpeges efter indflytning, og vi sørger for at udbedre det så hurtigt som muligt.

 

I Hyldgaard & Larsen tager vi ansvar for eventuelle fejl og mangler i vores boliger og sørger for at få dem afhjulpet hurtigst muligt. Vi har vores eget faguddannede personale til at tage sig af småreparationer, og hvis nødvendigt indkalder vi professionelle håndværkere – alt sammen med det formål at minimere generne for vores lejere.

 

Vi leverer § 85 støtte til borgere, der har et lejeforhold i f.eks. et boligsselskab, og i særligt akutte tilfælde kan vi være behjælpelige med at udleje en bolig.

 

Vi vil gerne sikre, at vores borgere har trygge og behagelige omgivelser at kalde deres hjem. Derfor er vi altid opmærksomme på at opretholde en god boligstandard og sørge for, at vores boliger er et rart sted at bo for alle.

Hvorfor udlejer vi boliger til dem, der ellers kunne stå uden?

Vi oplever, at borgere, der har psykiske udfordringer eller er særligt sårbare, kan have svært ved at få en bolig i boligforeninger eller hos private udlejere. De bliver afvist på grund af frygt for udfordringer med naboerne, støj, manglende muligheder for betaling af indskud osv. Vi har hørt mange versioner fra borgere, når vi forsøger at hjælpe dem med at finde en bolig. Derfor åbner vi døre for dem, der har brug for et hjem, hvor andre døre forbliver lukkede.
 

Vi er ikke kun en privat virksomhed, der tilbyder socialfaglig støtte og pædagogisk udvikling for samfundets mest sårbare. Hos Hyldgaard & Larsen ved vi, hvor meget et trygt hjem kan betyde for borgeres trivsel og udvikling. Derfor kan vi i enkelte tilfælde tilbyde en bolig til disse borgere.

På den måde kan vi sikre borgerne et hjem, hvor alternativet kunne være, at borgeren enten må forblive indskrevet i et botilbud, stå uden tag over hovedet, ende hjemløs eller ende på et forsorgshjem.

 

Fordi de borgere, vi støtter, ofte er hårdt belastede af psykiske diagnoser, sygdom eller en udfordrende livssituation, har de behov for en bolig, der er beliggende i rolige områder og væk fra f.eks. misbrugsmiljøer.
 

Boligens placering er nøje udvalgt for at give den bedst mulige oplevelse både for borgeren og naboerne. For mange af vores borgere er basale ting som møbler og andet inventar ikke altid inden for rækkevidde. Derfor hjælper vi med at skaffe disse nødvendigheder uden ekstra omkostninger.
 

Vi er stolte af at være en stærk aktør, der kæmper for vores borgere og støtter dem i deres rejse mod et bedre liv. Vores fokus på det mest grundlæggende, såsom tag over hovedet og tryghed, definerer vores arbejde og mission. Vores mål er at skabe varige forandringer og give vores borgere muligheden for at starte på ny og skabe deres egen positive fremtid.

Alle har ret til en ny fortælling

Vi tror på, at alle mennesker uanset deres situation har håb og drømme for et godt liv, og at vi med omsorg, støtte og den rette pædagogiske indsats, kan åbne muligheder i samspil med de borgere der får vores tilbud. Hvad enten det er støtte i egen bolig, udmålt af den kommune de kommer fra, eller som indskrevet i et botilbud med adgang til støtte i døgndrift.

 

Vores opgave er at give borgeren omsorg og pædagogisk indsats, til at få et bedre liv i udvikling, når de selv er klar. Vi siger ”Alle kan få en ny fortælling.”

Det er vores erfaring, at det ER muligt – også for de borgere der oplever de er opgivet, og at selv små skridt kan få stor betydning. Det er også vores erfaring, at det i nogle tilfælde kan tage meget lang tid, og at det kan virke som to skridt frem og fire tilbage – derfor er vedholdenhed en af vores styrker.

Hvorfor gør vi ikke mere?

Vi oplever at pårørende kan være ramt af afmagt og frustration, når det går langsomt. Det kan være meget pinefuldt at se, en man har kær leve et svært liv.  Derfor oplever vi, indimellem også pårørende som viser vrede, overfor os der påtager os opgaven. Det kan være svært at forstå, hvorfor vi tilsyneladende ikke gør mere end det vi gør, eller hvorfor forholdene ikke ligner det, vi andre lever i.

 

Svaret på det er, at vores fornemste pligt er, at vise de borgere vi hjælper respekt for deres selvbestemmelse, og forstå hvad de er i stand til at klare. Det er mennesker der ofte er meget udfordrede eller oplever stor lidelse, og derfor ikke altid har overskud til at klare livet på samme måde, som vi andre: f.eks. at holde boligen ren og ryddelig, deltage i aktiviteter eller at være modtagelig for støtte. Her bruger vi vores fokus på at vise vedholdenhed, til at indgå i en konstant dialog, som nænsomt men insisterende viser fordelen ved at leve i værdighed, og tage imod vores praktiske og pædagogiske indsats.

Hvem er vores personale?

Vores dedikerede personale arbejder med stor passion for denne særlige gruppe borgere, og gør et usædvanligt stykke arbejde hver eneste dag. Det kræver en helt særlig personalegruppe at stå i de udfordringer, som kan opstå i situationer, hvor mennesker lever i stor lidelse, og ikke er i stand til at tage imod den hjælp de tilbydes.

 

Vi tror på at mangfoldighed er en styrke. Vores personale er bevidst en flerfaglig gruppe af bl.a. pædagoger, lærere, social- og sundhedsassistenter, psykiatrimedarbejdere, eller personale med andre faglige baggrunde, som bringer en uvurderlig livserfaring og forståelse for menneskers forskellighed og behov.

Alle fastansatte som ikke allerede har en pædagogisk uddannelse, har tilbud om at få det. Alle ledere i Hyldgaard & Larsen har pædagogisk eller socialfaglig uddannelse, og tilmed stærk erfaring og viden inden for det specialiserede voksenområde.
 

Den pædagogiske indsats for vores borgere er at vi følger dem tæt i dagligdagen,

udviklingsmuligheder tages op hver eneste måned på personalemøder, alle borgere har en handlings- og udviklingsplan ud fra anerkendte pædagogiske metoder, ligesom vi har sygeplejersker, socialrådgiverfunktion og psykiatrisk specialviden som en del af vores faste personalegruppe. Vi har fokus på at ansætte ud fra en meget stærk flerfaglighed, i balance med mangfoldige kompetencer og baggrunde.

Gør vi nu det rigtige?

I Hyldgaard & Larsen handler vi efter en række principper for ordentlighed, og holder konstant øje med, om de borgere som vi hjælper trives, om vi giver den rette støtte og omsorg, og om vi kan bidrage til udvikling i deres liv og sikre muligheder, i det tempo som den enkelte borger er klar til.

 

Vi vurderer også løbende, om vi er det rette tilbud til borgeren. Det er vi ikke altid.
F.eks. opfordrer vi kommunen til at overflytte borgeren til en anden aktør, eller vi vælge helt at takke nej til en kommunes henvendelse, hvis en borger har diagnoser der ligger uden for vores ekspertise (f.eks. autisme som kræver en anden indsats, end den vi har valgt at fokusere på).

Eller hvis vi vurderer at vi ikke længere er det sted, som kan hjælpe borgeren bedst. I nogle tilfælde kan det også af hensyn til personalets sikkerhed, være bedst at ophæve samarbejdet. 

 

Uanset baggrunden så sker det altid i en åben og ærlig dialog med den visiterende kommune. Fordi denne gruppe borgere er blandt de mest sårbare i vores samfund, så er det kun ganske få aktører, som ville kunne påtage sig opgaven. Derfor kan det ofte være svært for en kommune, at finde et nyt tilbud til borgeren, og der kan derfor være en længere overgang, hvor borgeren stadig er i vores varetægt. Et af vores principper er nemlig ”Vi giver ikke slip - før andre tager over.

Hvorfor skal det koste så meget?

Hyldgaard & Larsen er sat i verden, for at tage sig af en helt særlig gruppe mennesker, som samfundet har et ansvar for at hjælpe, men der findes kun ganske få tilbud til dem.

 

Døgnbemanding og individuelt tilrettelagte specialiserede tilbud koster mange penge. Vi har fuld forståelse for, at det kan virke voldsomt provokerende for mange. Især når det ikke er tydeligt for offentligheden, hvilken indsats der er påkrævet, og hvad de mange skattekroner bliver brugt på.
Vi ser det som en vigtig del af samarbejdet med kommunerne at sikre, at pengene rækker så langt som muligt, så flest mulige borgere kan få præcis den hjælp, som de har brug for.

Derfor har vi også et takstsystem, hvor vi automatisk regulerer taksten ned i takt med, at borgerens særlige behov ændres til det bedre. Det har vi heldigvis mange eksempler på.

fotoweb.jpg
Hvordan skaber vi et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med pårørende?

I Hyldgaard & Larsen anerkender vi vigtigheden af et tæt samarbejde med pårørende.

Vi tror på at det vil sikre den bedst mulige støtte og oplevelse for vores borgere. 

 

Vi forstår hvor hårdt det kan være at se en man har kær leve et svært liv, og hvor frustrerende det kan føles som pårørende, når vores indsats ikke giver hurtigt resultat, eller at der bliver taget beslutninger, som man ikke er involveret i. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at fortælle pårørende, om de metoder, processer og vilkår vi arbejder inden for. 

 

Vi tror på, at pårørende ofte kan bidrage med en positiv indvirkning på borgernes livskvalitet. Det giver mulighed for at dele vigtig information, forståelse og støtte, der kan bidrage til en mere helhedsorienteret indsats. 
 

Når det er muligt - og vi har borgerens tilladelse - inddrager vi de pårørendes indsigt og viden, der supplerer vores faglige ekspertise, for at skabe en mere omfattende forståelse af borgerens behov og ønsker. 

 

Samtidig er vi opmærksomme på, at samarbejdet også kan medføre udfordringer, især hvis der ikke er klar kommunikation, eller hvis borgeren ikke ønsker pårørende involveret. Derfor er vores fokus at skabe et stærkt og tillidsfuldt samarbejde, i balance med at vi skal tage hensyn til borgerens ønsker og privatliv. 

 

Vi prioriterer respekt for borgerens ret til privatliv og selvbestemmelse. Derfor er borgerens samtykke nødvendigt, før vi deler oplysninger eller involverer pårørende. Dette sikrer, at vi overholder både lovgivning og etisk ansvar.

Når man hører udtrykket: ”Private botilbud er en pengemaskine”?

Hyldgaard & Larsen er et specialiseret tilbud, og de borgere, der er indskrevet hos os, har brug for massiv støtte for at kunne klare hverdagen. Det betyder mange mandskabstimer døgnet rundt, året rundt. Det koster mange skattekroner i et højlønssamfund som det danske. Det har vi fuld forståelse for kan virke provokerende på mange. Velfærdsamfundet er dyrt, hvad enten man er kræftpatient eller en psykisk sårbar borger.

 

Vi ønsker at være et tilbud, der er rimeligt og økonomisk forsvarligt for de kommuner, vi samarbejder tæt med. Derfor nedsætter vi også den takst, de betaler, i takt med at borgerens tilstand og udvikling forbedres, og dermed er færre mandskabstimer nødvendige. Så når borgeren ikke længere behøver den samme støtte som ved ankomst, behøver kommunen heller ikke betale så meget.

 

Vi tror nemlig stærkt på, at vores anerkendte pædagogiske metoder og menneskelige tilgang kan skabe ny udvikling og en ny fortælling for de borgere, vi hjælper. Heldigvis ser vi mange eksempler på dette.

 

Vores priser og økonomi, herunder budgetter og regnskaber, godkendes af Socialtilsynet i henhold til Lov om Socialtilbud.

 

Socialtilsynet vurderer den økonomiske kvalitet ud fra, om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, om der er sammenhæng mellem pris og kvalitet i forhold til målgruppen, og om der er gennemsigtighed i økonomien.

 

Der er også skærpede krav til revisorer for private tilbud og skærpede økonomiske krav til private sociale tilbud, som vores firma er en del af som en koncern.

 

Hyldgaard & Larsens botilbud er godkendt af Socialtilsynet og kan findes på Tilbudsportalen, hvor du kan læse mere om hvert enkelt tilbud og den kvalitet, vi er vurderet ud fra – både økonomisk og fagligt 

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index

Vi er stolte af være en del af en arbejdsplads med fokus på menneskers muligheder, stolte af vores samarbejde med landets kommuner, og stolte af at vi anvender vores erfaringer og læring til løbende at gøre vores indsats endnu bedre, så vi fortsat kan levere et tilbud af høj kvalitet til de borgere, som kommuner vælger at visitere til Hyldgaard & Larsen.

bottom of page